Konsolosluk Tasdiki

Şirketimiz, İstanbul’da konsolosluğu bulunan ülkelerin Konsolosluk Tasdiki’ni yapmaktadır.Yurt dışında, resmi işlemlerde kullanılacak çevirilerin büyük çoğunluğu için noter tasdiki ve Apostil tasdiki ya da apostil anlaşmasına dahil olmayan bir ülke ise Valilik ve Konsolosluk tasdiki istenmektedir.

Konsolosluk tasdiki istenen evraklardan bazıları,

Sicil Gazetesi

Faaliyet Belgesi

Pasaport

Diploma

Transkript

Sertifika

Mahkeme Evrakları

Sabıka Kaydı

Nüfus Kayıt Örneği

Çevirisi, noter tastiki ve apostil tasdiki yapılmış belge, konsolosluk tasdikine hazırdır. Konsolosluk tasdiki için, her ülkeye göre sayfa başı tasdik ücreti farklıdır


Her Dilde Hızlı, Güvenilir
Tercume ve Çeviri Hizmetleri
Uygun Fiyatlar


İnceleyin