Apostil Şerhi

Apostil şerhi, bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan bir belge onay sistemidir. Apostil kuralları yalnızca 5 Ekim 1961 tarihli Lahey Konferansı’na üye veya taraf devletler arasında geçerlidir. Bu belge onay sistemiyle ilgili üye veya taraf devlet tarafından saptanan yerel bir merci, bakanlık, vb. bir kuruluş, belgenin gerçek olduğunu onaylayarak, başka bir üye veya taraf ülkede Lahey Konvansiyonunda belirlenen kurallar çerçevesinde kullanılması için yasal hale getirir. Apostil tasdiki gerçekleştirilen belge, Lahey Konferansının tüm üye ve taraf devletlerinde geçerli bir belge olarak kabul edilir.

Bu yüzden, Lahey Anlaşması’na imza atmış veya taraf ülkelere Türkiye’den gidecek belgelerin Apostil tasdiklerinin yaptırılması zorunludur. Apostil yapılacak belge, hangi ülkede kullanılacaksa önce o ülkenin diline çevirisi yapılır, sonra noter tasdiki yapılıp, kaymakamlık ya da valilikte apostil onay işlemi gerçekleştirilir.

Söz konusu anlaşmaya imza atmayan ülkelere gidecek belgelerin öncelikle İstanbul Valiliği, ardından da ilgili ülke konsoloslukları tarafından tasdik ettirilmesi gerekmektedir. Irak, Mısır, Suudi Arabistan, Malezya gibi.

Apostillerde ana başlığın Fransızca olarak “Apostille (Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)” şeklinde yazılması zorunludur. Bir apostil belgesi aşağıdaki unsurlardan oluşur:

Belgenin düzenlendiği ülkenin adı

Belgeyi imzalayan kişinin adı

Belgeyi imzalayan kişinin sıfatı

Belgeye basılan mührün ait olduğu makamın adı

Tasdik edildiği yer

Tasdik edildiği tarih

Apostili düzenleyen makam

Apostil numarası

Apostili düzenleyen makamın mührü veya kaşesi

Apostili düzenleyen yetkilinin imzası


Her Dilde Hızlı, Güvenilir
Tercume ve Çeviri Hizmetleri
Uygun Fiyatlar


İnceleyin