184 Nolu Form Çeviri


184 Nolu Form Çeviri

184 Nolu Form Çeviri; tebligat Kanunu ve Tebligat Tüzüğü inceleme konumuz olan Türkiye’den yurt dışına yapılacak tebligat ile yurt dışından Türkiye’ye yapılacak tebligatı da özel olarak düzenlemiştir. Ancak ifade etmek gerekir ki, usuli bir işlem olan tebligat devletlerin yargı yetkisine ilişkin bulunduğundan yurt dışında tebligat, talep edilen ülkenin kanunlarına göre yapılmak zorundadır. Bu nedenle iç hukukumuzda, Tebligat Kanunu ile düzenlenen yurt dışı tebligat ihtiyacı tam olarak karşılayamamakta, çoğu defa eksik ve yetersiz kalmaktadır.

Uluslararası adli yardım kuralları çerçevesinde, yabancı ülkelere gönderilecek tebligat talebi ile ekli belgelerin birer nüsha olarak düzenlenmesi ve gönderileceği ülkenin diline tercüme edilmiş onaylı bir örneğinin eklenmesi gerekmektedir. Talep yazısında talep eden ve edilen makamların adı, olayın veya davanın konusu, tarafların isim ve adresleri gibi bilgiler yer almalıdır.

Eğer yabancı ülkenin yetkili makamı bilinmiyorsa (örneğin İrlanda yetkili makamına) ibaresi yazılması yeterli olacaktır. Ayrıca talep yazısı gönderen adli makamın isim, unvan ve resmi mührünü taşımalıdır.

Bir çok adli yardım anlaşmasında, yukarıda Lahey Sözleşmelerine paralel olarak, tebligat talebi ve evrakın, talep edilen devletin dilinde düzenlenmesi veya tercüme edilmiş onaylı örneklerinin eklenmesi zorunluluğu getirilmiştir. Aksi halde muhatap almayı kabul ettiği takdirde tebligat yapılabilecektir.

Bu nedenle, muhatabın tebliğden kaçınması nedeniyle talebin geri çevrilmemesi için onaylı tercümelerinin eklenmesi yerinde olacaktır.

İstediğiniz tüm ticari dillerde noter yeminli 184 Nolu Form(Tebligat) çeviri hizmetini sunmaktayız.

184 Nolu Form (Tebligat) Çevirisi için doğru adres – Joy Tercüme

"JOY Tercüme" çeviri merkezi 184 Nolu Form (Tebligat) Çevirisi ihtiyaçlarınızda profesyonel tercüman kadrosu ve Türkiye’nin çeşitli illerinde yerleşik 184 tercümanlar ile sürekli hizmet sağlamaktadır. Uygun fiyata kaliteli bir "184 Nolu Form (Tebligat) Çeviri" için bizi arayabilirsiniz.


Her Dilde Hızlı, Güvenilir
Tercume ve Çeviri Hizmetleri
Uygun Fiyatlar


İnceleyin